Pieniądze po rozwodzie

Co się dzieje z pieniędzmi po rozwodzie?

podział majątku Szczecin

Gdy po ślubie nie zostaje spisana intercyza powstaje wspólność majątkowa. Wszystkie nabyte dobra takie jak zarobki, nieruchomości i inne dochody przynależą do współmałżonków. Podział majątku Stargard po rozwodzie lub separacji staje się wtedy trochę problematyczny.

Podział majątku Stargard – Dwa rodzaje majątku

Gdy tematem jest majątek wspólny, przynależą do niego nabyte dobra podczas trwania małżeństwa. Dobra nabyte wspólnie, ale także przez jednego ze współmałżonków. Zaliczamy do niego środki w funduszach emerytalnych, dochody ze wspólnego majątku. Podsumowując – do majątku wspólnego należy wszystko co nie jest majątkiem osobistym. W przypadku majątku osobistego mamy na myśli dobra i środki zdobyte przed zawarciem związku małżeńskiego. Za wyjątkiem renty z powodu utraty zdolności do pracy. Nie zapominajmy o tym, że wlicza się do niego prawa autorskie, nagrody za osiągnięcia osobiste oraz przedmioty osobistego użytku. W trakcie podziału majątku Stargard przypominamy – polskie ustawodawstwo nigdy nie zdefiniowało majątku osobistego. Oznacza to, że w przepisach prawnych znajdziemy jedynie wypunktowanie dotyczące przedmiotów wchodzących w jego skład.

Podział majątku, a intercyza

Nie możemy podzielić majątku, w okresie trwania wspólnoty majątkowej. Możemy to zrobić tylko, kiedy wcześniej sporządziliśmy rozdzielność majątkową, czyli intercyzę. Ten akt ma głównie za zadanie utrzymania finansowej niezależności żony i męża, gdy dojdzie do rozwodu lub separacji. Intercyza i podział majątku Stargard Są dwie możliwości przeprowadzenia podziału majątku Stargard. Droga sądowa i umowa w formie aktu notarialnego. Drugi sposób jest szybszy i tańszy. Podpisując taki akt każda ze stron posiada swój majątek osobisty, a podział majątku Stargard jest współmierny, gdy małżonkowie nie postanowią inaczej.

Co z mieszkaniem?

Może to być największym problemem przy podziale majątku Stargard, gdyż mieszkanie jest zazwyczaj najdroższym aktywem. W teorii jedna ze stron może zrzec się praw do mieszkanie, ale rzadko praktykowane jest takie rozwiązanie. Drugą szansą jest sprzedaż nieruchomości i podział pieniędzy.

Czytaj więcej na: http://www.kde.com.pl

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *